Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo năm 2014

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo năm 2014

Email In PDF.

(KẾ HOẠCH Số: 581/KH-CĐCNCP)

 

    Thực hiện Công văn số 6987/BCT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương về tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển, đảo năm 2014.

    Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả xây dựng kế hoạch hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường tuyên truyền, phổ biến về biển, đảo năm 2014 trong cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) và học sinh sinh viên (HSSV) như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

    Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC và học sinh sinh viên về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên biển Đông.

    2. Yêu cầu

    - Tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong CBCCVC đối với các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    - Công tác tuyên truyền cần đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, thống nhất trong toàn hệ thống; tăng cường tính chủ động, kịp thời, chính xác trong việc cung cấp thông tin, sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất xảy ra.

    - Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng cụ thể để công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về biển, đảo Việt Nam đến CBCCVC và HSSV trong đơn vị trên các kênh thông tin như: internet, các trang mạng xã hội, Hội nghị…

   - Các tổ chức chuyên môn phối hợp cùng tổ chức đoàn thể chính trị xây dựng kế hoạch lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về biển, đảo trong giảng dạy, tuần giáo dục công dân đầu khóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục.

    II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

    1. Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

    2. Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông; phổ biến và giáo dục những kiến thức cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biển, đảo như:

    a) Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982;

    b) Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC);

    c) Luật Biển Việt Nam;

    d) Luật biên giới quốc gia;

    đ) Luật an ninh quốc gia;

    e) Bộ Luật hàng hải Việt Nam;

    f) Luật Thủy sản;

    g) Luật dầu khí;

    h) Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) khi được thông qua và tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông.

    3. Tuyên truyền các mô hình điển hình về phát triển kinh tế biển, đảo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội các vùng biển, ven biển và hải đảo. Tuyên truyền, giới thiệu những chính sách đúng đắn, những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương, các ngành và của tỉnh; đóng góp của các ngành kinh tế vào phát triển kinh tế biển.

    4. Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học - công nghệ; những thành tựu hợp tác quốc tế về biển. Tăng cường tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển; kiến thức về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

    5. Tuyên truyền các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển trong ngư dân, những người lao động trên biển; đấu tranh chống các hành vi và hoạt động sai trái, tiêu cực, vi phạm pháp luật trên biển, đảo: Vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên biển; buôn bán hàng cấm, trốn lậu thuế; đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; lao động bất hợp pháp làm ảnh hưởng quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong vùng; tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.

    6. Tuyên truyền về các chính sách khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân, CBCCVC đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1. Phòng Công tác học sinh sinh viên: Xây dựng kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu khóa và phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị để tuyên truyền, phổ biến và giáo dục những kiến thức cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biển, đảo đến HSSV.

    2. Các Phòng, Khoa, Trung tâm phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể chính trị ở các khối tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biển, đảo đến CBCCVC.

    3. Khoa Công nghệ thông tin: Liên kết toàn bộ nội dung các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về biển, đảo tại điểm 2 mục II trong kế hoạch này trên trang Web của Trường. Tích cực cập nhật các văn bản pháp luật về biển, đảo để đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Trường phục vụ cho CBCCVC và HSSV thuận lợi tìm đọc nghiên cứu các tài liệu./.

    4. Thời gian tổ chức thực hiện: Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch này và các tài liệu về biển đảo trong Quý III/2014.

    (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến về biển, đảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường).

Quảng Ninh, ngày 14  tháng  8  năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 14:13 )  

Liên kết website