Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Hoạt động nhà trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2013

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2013

Email In PDF.

 

Sau một thời gian chuẩn bị và tổ chức Hội nghị từ cấp phòng, khoa, ngày 19/01/2013 các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả đã tiến hành Hội nghị cán bộ viên chức.

   Ngày 02/02/2013 Hội nghị cán bộ viên chức năm 2013 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả được tiến hành tổ chức nghiêm túc theo tình tự hướng dẫn của cơ quan cấp trên; với tổng số cán bộ giáo viên, viên chức dự Hội nghị 128/134 người bằng 95%.

   Hội nghị cán bộ viên chức đã nghe đồng chí Đỗ Quang Khải Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo đánh giá thực hiện công tác năm 2012 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2013; đồng chí Phan Văn Thạch Hiệu trưởng nhà trường báo cáo công khai tài chính năm 2012; Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung vào Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; đồng chí Tạ Ngọc Lộc Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra, giám sát năm 2012, nhiệm vụ năm 2013 của Ban thanh tra nhân dân và có 5 báo cáo tham luận theo chuyên đề của các phòng, khoa, các cá nhân đã tham gia thảo luận vào báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 thực sự dân chủ và thiết thực.

   Đồng chí Phan Văn Thạch Hiệu trưởng thay mặt Ban giám hiệu Nhà trường tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các đơn vị, đồng thời giải đáp những đề nghị đề xuất của đơn vị và cá nhân.

   Đồng chí Đỗ Quang Khải Chủ tịch thay mặt Công đoàn Trường đã phát động thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” và tiếp tục “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ giáo viên, viên chức nhà trường trong năm 2013.

   Hội nghị cán bộ viên chức năm 2013 được tổ chức dân chủ, thiết thực xây dựng và đổi mới; 100% cán bộ viên chức nhất trí các chỉ tiêu phấn đấu trong phương hướng nhiệm vụ năm 2013 với tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị góp phần xây dựng Nhà trường trong sạch vững mạnh và phát triển bền vững.

 Cẩm Phả, ngày 02 tháng 02 năm 2013

Trưởng phòng TCHC

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:17 )  

Liên kết website