Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Hoạt động nhà trường Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2012

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2012

Email In PDF.

 

   Thực hiện Công văn số 1672/HĐGDQP-AN ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Cẩm Phả về tổ chức triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 và 5 chưa qua Chương trình lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh.

   Ngày 01 tháng 12 năm 2012 Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả đã tổ chức lớp học bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 127 cán bộ, viên chức, đảng viên của 3 đơn vị: Trường CĐCN Cẩm Phả; Công ty TNHH một thành viên Môi trường Vinacomin; Công ty TNHH một thành viên Địa chất mỏ Vinacomin.

   Dự, khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN có đồng chí Lại Văn Bảo đại diện lãnh đạo Hội đồng giáo dục QP-AN và Ban chỉ huy quân sự TP Cẩm phả, các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo đại diện công ty Môi trường Vinacomin, công ty Địa chất mỏ Vinacomin.

   Các học viên đã được nghe các đồng chí cán bộ giảng viên của Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố Cẩm Phả, Trung tâm giáo dục chính trị, Ban chỉ huy quân sự và Công an của thành phố Cẩm Phả về truyền đạt các chuyên đề về:

   Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; Những vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

   Các vấn đề về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

   Sau 2 ngày học viên đã nghiên cứu học tập những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao kiến thức quốc phòng, quân sự và an ninh để vận dụng vào thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh và giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở đơn vị.

   Từ những kiến thức được học tập, sẽ giúp cho cán bộ công nhân viên chức nâng cao nhận thức và hành động, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, cơ quan quân sự địa phương, qua đó chuẩn bị tốt về mọi mặt, chủ động và sẵn sàng, phản ứng nhanh chóng, chính xác với mọi tình huống xấu có thể xảy ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố ngày càng vững mạnh.

   Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề, học viên được kiểm tra đánh giá và cấp giấy chứng nhận đúng quy định, kết quả lớp học đã đạt 100% yêu cầu trở lên, trong đó loại khá, giỏi 86,6%, loại trung bình 13,4%

TM. Ban tổ chức lớp học

Đinh Văn Lưu

(Trưởng phòng TCHC)

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỚP HỌC AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2012 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:21 )  

Liên kết website