Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Bộ, Sở GD - ĐT

Văn bản Bộ, Sở Giáo dục - Đào tạo

Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 11 2015 15:50

Đọc tiếp bài này...

   

Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Luật Giáo dục (sửa đổi năm 2010)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:15

Đọc tiếp bài này...

   

Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT: Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

 

Nội dung chi tiết của Thông tư 08   .....xem tại đây

 

Các phụ lục đi kèm thông tư 08:

Phụ lục I      ....xem, tải về tại đây

Phụ lục II      ....xem, tải về tại đây

Phụ lục III      ....xem, tải về tại đây

Phụ lục IV      ....xem, tải về tại đây

Phụ lục V      ....xem, tải về tại đây

Phụ lục VI      ....xem, tải về tại đây

Phụ lục VII      ....xem, tải về tại đây

Phụ lục VIII      ....xem, tải về tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:21
   

Thông tư liên tịch về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn nhập ngũ trong thời bình

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:29

Đọc tiếp bài này...

   

Quyết định số 43/2002/QĐ - BGD&ĐT

Về việc ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

xem, tải về tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 11:18
   

Quyết định số 44/2007/QĐ - BGD&ĐT

Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân... xem, tải về tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 09:47
   

Liên kết website