Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Email In PDF.

(Thông báo Số 799/TB-CĐCNCP)

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên (HSSV) cụ thể như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Học sinh, sinh viên các hệ chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy của Nhà trường.

II. Đối tượng, quyền lợi và thủ tục miễn, giảm học phí

        1. Đối tượng được miễn học phí:

1.1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và của Trưởng Khoa. (tải đơn xin miễn giảm học phí tại đây)

- Bản sao chứng thực:  Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng là thương binh, bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945, con người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến tháng 8/1945, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học….; Do cơ quan quản lý đối tượng người có công xác nhận hoặc bản sao công chứng.

      1.2.  Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

          Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí có xác nhận của GVCN và TrưởngKhoa.

          - Quyết định giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa.

      1.3. Học sinh, sinh viên thuộc một trong các trường hợp không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

b) Mồ côi cả cha và mẹ;

c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;

d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;

g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

k) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí có xác nhận củaGVCN và TrưởngKhoa.

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ quan có thẩm quyền.

1.4. Học sinh, sinh viên ở các xã có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khănđược xác định theo các văn bản: Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 và Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tưởng Chính phủ.

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí có xác nhận của GVCN và Trưởng Khoa.

- Giấy khai sinh và sổ hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận còn hiệu lực (bản phôtô công chứng).

1.5. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí có xác nhận củaGVCN và TrưởngKhoa, ghi rõ được hưởng theo Quyết định của Chính phủ.

- Giấy khai sinh và Sổ hộ khẩu đăng ký thường trú hoặc tạm trú (bản phôtô công chứng).

1.6.Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp(bao gồm cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí có xác nhận của GVCN và của Trưởng Khoa.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh.

- Bản sao bằng Tốt nghiệp Trung học cơ sở (Bản phôtô công chứng).

2. Đối tượng được giảm học phí

2.1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hộikhó khăn theo quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí có xác nhận của GVCN và Trưởng Khoa, ghi rõ được hưởng theo Quyết định của chính phủ.

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đăng ký thường trú hoặc tạm trú (Bản phôtô công chứng).

2.2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí gồm:

- Đơn xin miễn, giảm học phí có xác nhận của GVCN và Trưởng Khoa, ghi rõ được hưởng theo Quyết định của Chính phủ.

- Bản sao công chứng Quyết định hoặc Thẻ chứng nhận mất sức lao động củacha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

   III. Hướng dẫn về thời gian và các vấn đề liên quan thực hiện chế độ

1. Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí tải trên website: www.cdcncp.edu.vn

2. Học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

3. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

4. Kinh phí miễn, giảm học phí được thực hiện 10 tháng/năm học.

5. Các đối tượng trên chỉ làm hồ sơ 01 lần/khóa học; riêng các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thì hằng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí cho kỳ học tiếp theo.

6. HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí bị tạm dừng, khi trở lại học phải làm lại hồ sơ miễn, giảm học phí.

7. Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp lai và có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký.

8. Thời gian nộp hồ sơ:

Học kỳ I: Từ đầu học kỳ I đến hết tháng 11 hàng năm.

Học kỳ II: Từ đầu học kỳ II đến hết tháng 4 hàng năm.

9. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính.

10. Việc xét miễn, giảm học phí được xét theo học kỳ, vì vậy HSSV phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Nhà trường không giải quyết trường hợp HSSV nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.

    11. Học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí, khi nhập học vẫn phải nộp học phí (trừ đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp). Sau khi nộp đủ thủ tục hồ sơ miễn, giảm học phí, Nhà trường xét làm các thủ tục chi trả lại tiền miễn, giảm học phí cho HSSV theo quy định. Đối với HSSV đã đóng tiền học phí khi nhận lại tiền miễn, giảm học phí phải mang theo Biên lai thu tiền học phí để đối chiếu.

IV. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Trưởng các đơn vị thuộc trường triển khai đến cán bộ, giáo viên, giảng viên biết và phổ biến đến HSSV thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

2. Các Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách kèm hồ sơ gốc chuyển về phòng Tổ chức Hành chính trong thời gian quy định.

3. Phòng Tổ chức Hành chính: Tập hợp danh sách HSSV thuộc diện miễn, giảm trình Hội đồng của Trường xét duyệt trong từng học kỳ theo Nghị định 86/2015 ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BCT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016.

4. Phòng Tài chính kế toán: Lập dự toán kinh phí miễn, giảm học phí hàng năm, thực hiện thu, chi miễn, giảm học phí theo quy định.

5. Hướng dẫn này được thực hiện từ năm học 2016-2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản sửa đổi bổ sung về chế độ miễn, giảm học phí của cấp trên, Nhà trường sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung. Các nội dung khác có liên quan chế độ ưu đãi đối với HSSV không ghi trong văn bản này được thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2016.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

* HSSV có thể tại về mẫu đơn đăng kí xin miễn, giảm học phí....tại đây

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 11:02 )  

Liên kết website