Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Quyết định về việc ban hành Quy định việc tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần

Quyết định về việc ban hành Quy định việc tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần

Email In PDF.

 

    - Quyết định về việc ban hành Quy định việc tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần ...xem chi tiết tại đây

    - Quy định việc tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần  ...xem chi tiết tại đây

    (Ban hành kèm theo Quyết định số 734/QĐ-CĐCNCP, ngày  04  tháng  10  năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

Các mẫu biểu kèm theo Quyết định số 734/QĐ-CĐCNCP, ngày 04 tháng 10 năm 2016:

1. Mẫu biểu số 01a- Đáp án – biểu điểm câu hỏi thi tự luận, vấn đáp các ngành nghề và thực hành nhóm ngành kinh tế, tin học...tải về tại đây

2. Mẫu biểu số 01b - Biểu điểm đề thi thực hành các ngành nghề kỹ thuật...tải về tại đây

3. Mẫu biểu số 02–Giấy cam đoan...tải về tại đây

4. Mẫu biểu số 03a – Biên bản xử lý cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế thi...tải về tại đây

5. Mẫu biểu số 03b – Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi ...tải về tại đây

(các mẫu biểu này được cập nhật vào mục MỘT SỐ MẪU BIỂU ở menu phải website)

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 22:57 )  

Liên kết website