Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Email In PDF.

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.... Xem tại đây

 

Liên kết website