Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường

Văn bản nhà trường

Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2015 của trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015 08:31

Đọc tiếp bài này...

   

Đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy của trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 21:01

Đọc tiếp bài này...

   

Thực hiện Quy chế công khai năm học 2014-2015

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 13 Tháng 11 2014 16:23

Đọc tiếp bài này...

   
   

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo năm 2014

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 14:13

Đọc tiếp bài này...

   
   

Báo cáo thực hiện Quy chế công khai năm học 2013-2014

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:03

Đọc tiếp bài này...

   
alt

Sổ cấp phát văn bằng

 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 4 2016 13:26

Đọc tiếp bài này...

   
   

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 của nhà trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:05

Đọc tiếp bài này...

   

Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện đảm bảo ATGT và phòng, chống dịch cúm gia cầm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:08

Đọc tiếp bài này...

   

Chương trình công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:11

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết website