Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Quyết định công nhận Chi ủy chi bộ trực thuộc

Quyết định công nhận Chi ủy chi bộ trực thuộc

Email In

 

   Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy chi bộ Đào tạo Giáo dục nhiệm kỳ 2012 - 2015      ... xem tại đây

   Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy chi bộ Giáo viên thực hành nhiệm kỳ 2012 - 2015     ... xem tại đây

   Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy chi bộ Giáo viên lý thuyết nhiệm kỳ 2012 - 2015      ... xem tại đây

   Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy chi bộ Tổ chức hành chính nhiệm kỳ 2012 - 2015     ... xem tại đây

   Quyết định chuẩn y Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2012 – 2015       ... xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:41 )  

Liên kết website