Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung

Tin tức - thông báo chung

Thông báo chào giá vật tư Tháng 5 Đợt 2 năm 2018

Thông báo chào giá vật tư tháng 5 năm 2018.... Xem tại đây

Thông báo danh mục vật tư cần chào giá tháng 5 năm 2018....Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 11:03
   

Quy định chế độ làm việc

Quy định tạm thời chế độ làm việc đối với giáo viên, giảng viên và công chức, viên chức làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ.   Download tại đây

   

Quy định chế độ làm việc

Quy định tạm thời chế độ làm việc đối với giáo viên, giảng viên và công chức, viên chức làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ. Download tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 13:44
   

Dự thảo quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 22:14

Đọc tiếp bài này...

   

Dự thảo điều lệ Hội thi học sinh, sinh viên giỏi cấp trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 22:16

Đọc tiếp bài này...

   
   

Liên kết website