Đang truy cập: Trang chủ THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3-8-2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3-8-2015

Email In PDF.

 

 

Thời khóa biểu của các hệ áp dụng từ ngày 3-8-2015 như sau:

+ TKB Cao đẳng Liên thông khóa 5 .....xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 6 .....xem chi tiết tại đây

+ TKB Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 7 .....xem chi tiết tại đây

+ TKB Trung cấp chuyên nghiệp K16-THCS và K17 .....xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 02 Tháng 7 2015 14:57 )  

Liên kết website