Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả Quảng Ninh | Page 2
Đang truy cập: Trang chủ

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2015 - 2016. Download tại đây

 
 

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.... Xem tại đây

   

Các biểu mẫu và quy trình ISO 9001:2008

BỘ TIÊU CHUẨN ISO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

Nội dung thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017......Xem tại đây

   

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Tổ chức hành chính

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017 - Chi bộ Tổ chức Hành chính

Đọc tiếp bài này...
   

Trang 2 trong tổng số 41

THÔNG TIN THEO CHỦ ĐỀ (Có thể bấm chọn vào các chủ đề để xem thêm các bài khác)

Liên kết website