Đang truy cập: Trang chủ

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM  2017 

Đọc tiếp bài này...
 

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.... Xem tại đây

 

Các biểu mẫu và quy trình ISO 9001:2008

BỘ TIÊU CHUẨN ISO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

Đọc tiếp bài này...
   

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

Nội dung thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017......Xem tại đây

 

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Tổ chức hành chính

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017 - Chi bộ Tổ chức Hành chính

Đọc tiếp bài này...
   
   

Trang 2 trong tổng số 41

THÔNG TIN THEO CHỦ ĐỀ (Có thể bấm chọn vào các chủ đề để xem thêm các bài khác)

Liên kết website