Đang truy cập: Trang chủ LỊCH THI - KIỂM TRA Lịch thi lần 2 - Tháng 4/2016

Lịch thi lần 2 - Tháng 4/2016

Email In PDF.

Lịch thi lần 2 - Tháng 4/2016

Thứ Năm, ngày 28/4/2016

TT

Môn

Lớp

Thời gian thi

Ghi chú

1

Cơ lý thuyết

Ôtô, Cơ khí, Hàn K18

13h30 ngày 28/4/2016

Thi tại phòng 602 nhà B1

2

Tổ chức quản lý sản xuất

Điện K18

15h30 ngày 28/4/2016

3

Kinh tế vĩ mô

Kế toán K18

4

Kỹ thuật điện tử

Ôtô, Cơ khí, Hàn K18

 

 Thứ Sáu, ngày 29/4/2016

TT

Môn

Lớp

Thời gian thi

Ghi chú

1

Giáo dục quốc phòng 2

CĐCN Điện K7

7h30 ngày 29/4/2016

Thi tại phòng 602 nhà B1

CĐCN Kế toán K7

2

Giáo dục quốc phòng 3

CĐCN Điện K7

9h30 ngày 29/4/2016

Thi tại nhà rèn luyện thể chất

3

Chính trị

Ôtô, Cơ khí, Hàn K18

13h30 ngày 29/4/2016

Thi tại phòng 602 nhà B1

4

Kế toán doanh nghiệp II

Kế toán K17

5

Lý thuyết hạch toán kế toán

Kế toán K18

6

SDNL tiết kiệm & hiệu quả

K18 THCS

7

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Điện K18

15h30 ngày 29/4/2016

8

Kiểm toán

Kế toán K17

9

Giáo dục thể chất

K18 THCS

Thi tại nhà rèn luyện thể chất

Ôtô, Cơ khí, Hàn K18

10

Giáo dục quốc phòng 2

Kế toán K18

 

Ngày 04/5/2016 (Thứ Tư)

TT

Môn

Lớp

Thời gian thi

Ghi chú

1

Tin học

Ôtô, Cơ khí, Hàn K18

13h30 ngày 04/5/2016

Thi tại phòng máy tính

Ghi chú:   - Danh sách HSSV dự thi theo thông báo của giáo viên giảng dạy;

                 - HSSV chỉ được dự thi khi đã đóng đủ các khoản lệ phí theo quy định.

Phòng Đào tạo

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bình

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 20:39 )  

Liên kết website