Đang truy cập: Trang chủ KHOA - BỘ MÔN Khoa Điện

Khoa Điện

alt

Khoa Điện

A. Giới thiệu chung:

      Khoa Điện được thành  lập ngày 1 tháng 5 năm 2004 tiền thân là ban cơ - điện, Trưởng ban là KS Nguyễn Thị Ngơi. Năm 1998 tách thành tổ GV Điện, tổ GV nguội, tổ GV cơ khí động lực. Tháng 5 năm 2004 Thành lập các khoa chuyên môn. Biên chế của khoa hiện nay gồm 14 cán bộ giáo viên. Trong đó có: 01 Nhà giáo Ưu tú, 9 thạc sỹ (6 đang học) và 5 Kỹ sư 

B. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 14:27

Đọc tiếp bài này...

   

Các tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ cho học tập

Các tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ cho học tập

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 11:10

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết website