Đang truy cập: Trang chủ QUY CHẾ CHO HSSV Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp Hệ chính quy (K15 - THCS và K16 - THPT)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp Hệ chính quy (K15 - THCS và K16 - THPT)

Email In PDF.

 

+ Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp Hệ chính quy (K15 - THCS và K16 - THPT) ...xem chi tiết tại đây

+ Danh sách học sinh K15-THCS, K16-THPT tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

  Danh sách học sinh không tốt nghiệp TCCN hệ chính quy K15 - THCS và K16 - THPT, trượt tốt nghiệp THPT (Kèm theo Quyết định số: 412/QĐ-CĐCNCP ngày 29 tháng 7 năm 2015) ...xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 10:41 )  

Liên kết website