Đang truy cập: Trang chủ QUY CHẾ CHO HSSV Kết quả xét Tốt nghiệp hệ TCCN

Kết quả xét Tốt nghiệp hệ TCCN

Email In PDF.

Kết quả xét Tốt nghiệp hệ TCCN của các lớp:

1. DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP LỚP ĐIỆN K16-THCS ...xem chi tiết tại đây

2. DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP LỚP HÀN K17...xem chi tiết tại đây

3. DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP LỚP CƠ KHÍ K17...xem chi tiết tại đây

4. DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP LỚP KẾ TOÁN K17...xem chi tiết tại đây

5. DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP LỚP ĐIỆN TỬ K17...xem chi tiết tại đây

6. DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP LỚP ĐIỆN K17...xem chi tiết tại đây

7. DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP LỚP Ô TÔ K17...xem chi tiết tại đây

8. DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP LỚP ĐIỆN K15 - THCS và LỚP KẾ TOÁN K16B...xem chi tiết tại đây

 

Liên kết website