Đang truy cập: Trang chủ QUY CHẾ CHO HSSV Danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện học tiếp năm học sau:

Danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện học tiếp năm học sau:

Email In PDF.

 

+ Danh sách học sinh TCCN hệ chính quy Khóa 16 - THCS & Khóa 17 đủ điều kiện học tiếp năm học sau  ...xem chi tiết tại đây

+ Danh sách học sinh TCCN hệ chính quy Khóa 16 - THCS & Khóa 17 không đủ điều kiện học tiếp năm học sau  ...xem chi tiết tại đây

+ Danh sách sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp hệ chính quy Khóa 6, 7 và CĐLT Khóa 5 đủ điều kiện học tiếp năm học sau  ...xem chi tiết tại đây

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 7 2015 05:57 )  

Liên kết website