Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Hoạt động nhà trường Khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức năm 2016

Khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức năm 2016

Email In PDF.

   

Thực hiện Kế hoạch 24-KH/TU ngày 30/5/2016 và Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 10/6/2016 của thành ủy Cẩm Phả về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2016.

    Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả phối hợp với Trường trung học Phổ thông Lê Quý Đôn tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức của hai trường tại trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.

    Về dự lớp bồi dưỡng chính trị có: đồng chí Bùi Hồng Quân, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên Giáo thành ủy Cẩm Phả, đồng chí Phan Văn Thạch Bí thư đảng ủy, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả, đồng chí Trần Mạnh Thắng bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho cấp ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn và đoàn thanh niên của 2 trường và gần 200 học viên là cán bộ, đảng viên, viên chức của trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả và trường THPT Lê Quý Đôn.

alt

Toàn cảnh lớp học.

    Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả Phan Văn Thạch nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh đó lớp học còn được nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 đặc biệt là được nghe Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Do đó, trong quá trình học tập, nghiên cứu các đồng chí dự lớp học cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, cũng như nắm vững các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện nêu trong Nghị quyết cũng như trong báo cáo của tỉnh, của thành phố.

alt

Đồng chí Phan Văn Thạch Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Công nghiệp Cẩm Phả phát biểu khai mạc lớp học

alt

Đồng chí Bùi Hồng Quân báo cáo viên cấp tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên Giáo thành ủy, triển khai những nội dung cơ bản của lớp học

    Lớp học giúp cán bộ, đảng viên, viên chức của hai nhà trường hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện các Đại hội. Đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra

    Việc học tập sẽ, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực, chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, giáo viên và viên chức, trong nghiên cứu học tập lý luận chính trị, qua đó, mỗi người học vận dụng sáng tạo vào công tác quản lý, giảng dạy và lao động, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân những chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh và thành phố.

 

 

Liên kết website