Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Hoạt động nhà trường Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015

Email In PDF.

 

    Ngày 16/1/2015 trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả đã tiến hành Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015. Các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường đã tham dự đầy đủ.

    Hội nghị đã nghe báo cáo thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ của năm 2015 và các báo cáo tham luận của các đơn vị, báo cáo của ban thanh tra nhân dân...

    Trong năm 2014, các chỉ tiêu thi đua đã đạt được:

 - Tập thể:

    + Tập thể Lao động tiên tiến: 14/19 đơn vị = 73,68%

    + Tập thể Lao động xuất sắc: 5/19 đơn vị = 26,3%

    + Bằng khen của Bộ Công Thương: 03 tập thể

    + Cờ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể Công đoàn trường

    + Giấy khen của Sở GD&ĐT: 01 tập thể

    + Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh

    + Công đoàn trường đạt danh hiệu cơ sở vững mạnh toàn diện

    + Đoàn thanh niên đạt danh hiệu cơ sở đoàn vững mạnh

    + Nhà trường vẫn giữ vững danh hiệu "Đơn vị văn hóa"

    + Tập thể nhà trường được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh

- Cá nhân:

    + Danh hiệu Lao động tiên tiến: 124/136 CBVC = 91,2%

    + Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 11 người

    + Bằng khen của Bộ Công Thương: 03 người

    + Bằng khen của Công đoàn Công thương: 04 người

    + Giấy khen của Sở GD&ĐT: 02 giáo viên

    + Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 14 giáo viên

    + Giáo viên dạy giỏi nghề cấp tỉnh: 03 giáo viên

Phương hướng nhiệm vụ thực hiện chủ yếu năm 2015:

    - Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

    - Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội; xây dựng nhà trường phát triển ổn định, bền vững

    - Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong hệ thống các văn bản của Nhà trường; kịp thời có sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp

    - Chủ động và tích cực trong công tác tổ chức bố trí lao động, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đảm bảo về số lượng, chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản lý các phòng, khoa. Đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao

    - Nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang, thiết bị dạy học

    - Xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính công khai, minh bạch, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả

    - Công tác xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị

    - Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thực hiện công tác tiết kiệm, tránh lãng phí, công tác phòng, chống tham nhũng. Giữ vững mối quan hệ giữa Đảng và chuyên môn cùng các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong hành động. Tăng cường công tác quan hệ với chính quyền, đoàn thể địa phương và với các doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị 

alt

Đ/c Nguyễn Văn Toàn - Phó Hiệu trưởng nhà trường - đọc báo cáo thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

 alt

Đ/c Hoàng Minh Hải - Giám đốc TT tuyển sinh - đọc báo cáo tham luận về công tác tuyển sinh

alt

Đ/c La Văn Dũng đọc báo cáo tham luận của Phòng Đào tạo

alt

Đ/c Nguyễn Đức Hùng đọc báo cáo tham luận của Khoa Điện

alt

Đ/c Phan Thị Thanh Hương đọc báo cáo tham luận của Khoa Kinh tế

alt

Đ/c Đậu Sỹ Hùng - đọc báo cáo của Ban thanh tra nhân dân

alt

Đ/c Phan Văn Thạch - Hiệu trưởng, bí thư Đảng ủy - thay mặt lãnh đạo nhà trường tiếp thu và trả lời các ý kiến tổng hợp, báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo một số sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ  

alt

Đ/c Đỗ Quang Khải - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn - phát động phong trào thi đua năm 2015 

alt

Đ/c Đoàn Văn Khoan, đại diện ban thư kí, thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức

alt

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 18 Tháng 1 2015 22:23 )  

Liên kết website