Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Hoạt động nhà trường Hội nghị Cán bộ - viên chức lao động năm 2016

Hội nghị Cán bộ - viên chức lao động năm 2016

Email In PDF.

   

    Sáng ngày 15/1/2016 trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả đã tiến hành Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016 với sự tham dự đầy đủ toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

    Hội nghị đã nghe các báo cáo: “Kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ của năm 2016”; “Báo cáo tài chính năm 2015”; “Thông báo việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ” của Ban Giám Hiệu nhà trường và các báo cáo tham luận của các đơn vị, báo cáo của ban thanh tra nhân dân...cùng với sự tiếp thu ý kiến, giải thích các ý kiến của Lãnh đạo nhà trường đối với các CBVC.

    Trong năm 2015 nhà trường tiếp tục thực hiện các quy chế đổi mới lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề và các lĩnh vực khác. Nhiều chỉ tiêu thi đua rất điển hình của tập thể và cá nhân được ghi nhận.

    * Thành thích điển hình của tập thể:

    + Bằng khen của Bộ Công thương: 01 tập thể

    + Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh cho tập thể Công đoàn trường.

    + Giấy khen của Sở giáo dục - Đào tạo: 01 tập thể

    + Nhiều tập thể, tổ chức trong trường đạt lao động xuất sắc

    * Một số thành tích điển hình cho các cá nhân:

    + Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 07 người

    + Bằng khen của Bộ Công thương: 03 người

    + Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 01 người

    + Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 19 giáo viên

    + Danh hiệu Lao động tiên tiến: 110/136 CBVC = 80,8% v.v...

    Trong năm 2016 tiếp theo, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ đặt ra cơ bản là:

    1. Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.

    2. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và An ninh - Quốc phòng, trật tự xã hội, xây dựng Nhà trường phát triển ổn định, bền vững.

    3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong hệ thống các văn bản của Nhà trường; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp.

    4. Chủ động và tích cực trong công tác tổ chức bố trí lao động, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tăng cường công tác bồi dưỡng năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản lý các phòng, khoa. Đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

    5. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học.

    6. Tích cực thực hiện các nguồn thu hợp pháp để tăng nguồn kinh phí, thực hiện tốt công tác thu, chi, xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính công khai, minh bạch, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả.

    7. Công tác xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị

    8. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra; thực hiện công tác tiết kiệm, tránh lãng phí, công tác phòng, chống tham nhũng. Giữ vững mối quan hệ giữa Đảng và chuyên môn cùng các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong hành động. Tăng cường công tác quan hệ với chính quyền, đoàn thể địa phương và với các doanh nghiệp./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM 2016

alt

 Đ/c Đỗ Quang Khải - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường - trình bày Báo cáo tổng kết năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

alt

Đ/c Phan Văn Thạch - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường - trình bày Báo cáo Tài chính năm 2015 và thông báo việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ

alt

Đ/c Bùi Văn Quảng trình bày Báo cáo thanh tra, giám sát nhiệm kỳ 2014-2016

alt

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc trình bày tham luận với chuyên đề công tác tuyển sinh của Phòng Đào tạo

alt

Đ/c Tạ Ngọc Lộc trình bày tham luận của Phòng Công tác học sinh - sinh viên

alt

Đ/c Nguyễn Đức Hùng trình bày báo cáo tham luận của Khoa Điện chuyên đề Quán triệt giảng dạy, rèn luyện ý thức, tính kỷ luật của HSSV tại xưởng thực hành

alt

Đ/c Vũ Đức Hùng trình bày tham luận của Khoa Công nghệ thông tin với nội dung công tác quản lý và sử dụng thiết bị được giao

alt

Đ/c Nguyễn Huyền Ngọc công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2015

alt

alt 

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 17 Tháng 1 2016 23:38 )  

Liên kết website