Đang truy cập: Trang chủ


Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Tổ chức hành chính

Email In PDF.

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017 - Chi bộ Tổ chức Hành chính

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 22:35 ) Đọc tiếp bài này...
 

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27 Tháng 12 2016 10:24 ) Đọc tiếp bài này...
 

Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2016

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 26 Tháng 10 2016 09:13 ) Đọc tiếp bài này...
 
 

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Email In PDF.

   

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 08:02 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 1 trong tổng số 5

Liên kết website