Đang truy cập: Trang chủ ĐÀO TẠO - NCKH

ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 16:28 ) Đọc tiếp bài này...
 

Quyết định về việc phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Năm học 2015-2016

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 01 Tháng 12 2015 09:35 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 31 Tháng 8 2015 09:47 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Email In PDF.

(THÔNG BÁO Số: 597/TB-CĐCNCP)

    Căn cứ Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng Khoa học và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-CĐCNCP ngày 27/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;
    Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2014 - 2015, Hội đồng khoa học và đào tạo (KH&ĐT) Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong năm học 2014 - 2015 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:19 ) Đọc tiếp bài này...
 

Giao kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013-2014

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:01 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 1 trong tổng số 5

Liên kết website