Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Email In PDF.

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2015 - 2016. Download tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 22:44 )
 

Quy định chế độ làm việc

Email In PDF.

Quy định tạm thời chế độ làm việc đối với giáo viên, giảng viên và công chức, viên chức làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ.   Download tại đây

 

Quy định chế độ làm việc

Email In PDF.

Quy định tạm thời chế độ làm việc đối với giáo viên, giảng viên và công chức, viên chức làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ. Download tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 13:44 )
 

Dự thảo quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 22:14 ) Đọc tiếp bài này...
 

Dự thảo điều lệ Hội thi học sinh, sinh viên giỏi cấp trường

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 22:16 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 1 trong tổng số 11

Liên kết website