Lúc 10:46, Ngày 14 tháng 02 năm 2020
Lúc 14:19, Ngày 27 tháng 03 năm 2019
Lúc 14:17, Ngày 27 tháng 03 năm 2019
Lúc 08:53, Ngày 25 tháng 02 năm 2019
Lúc 10:55, Ngày 20 tháng 02 năm 2019
Lúc 10:43, Ngày 20 tháng 02 năm 2019

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG