Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả

Thông tin liên hệ các phòng

1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên

- Điện thoại: 0333.862.092

- E-mail: p_cths@cdcncp.edu.vn

-Trưởng phòng: KS Tạ Ngọc Lộc

- Văn phòng: Tầng 1 - khu nhà A1

2. Phòng Đào tạo

- Điện thoại: 0333.969.661

-Trưởng phòng: ThS Hoàng Minh Hải

- Văn phòng: Tầng 1 - khu nhà A1

- E-mail: p_daotao@cdcncp.edu.vn

3. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Điện thoại: 0333.860.458

-Trưởng phòng: KS Đinh Văn Lưu

- Văn phòng: Tầng 1 - khu nhà A1

- E-mail: p_tchc@cdcncp.edu.vn

4. Phòng Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: 0333.864.897

- E-mail: p_tckt@cdcncp.edu.vn

-Trưởng phòng: KS Bùi Thị Lý

- Văn phòng: Tầng 1 - khu nhà A1

5. Phòng Quản trị đời sống

-Trưởng phòng: ThS Bùi Văn Quảng

- Văn phòng: Tầng 1 - khu nhà A1

- Điện thoại: 0333.860.088

- E-mail: p_qtds@cdcncp.edu.vn

5. Phòng Khảo thí & ĐBCL-Thanh tra giáo dục

-Trưởng phòng: Kỹ sư Đoàn Văn Khoan

- Văn phòng: Tầng 1 - khu nhà A1

- Điện thoại: 0333 711 329

- E-mail: p_khaothi@cdcncp.edu.vn

Thông tin liên hệ các Khoa

1. Khoa Khoa học cơ bản

- Điện thoại: 0333.727.434

- E-mail: k_khcb@cdcncp.edu.vn

-Trưởng phòng: ThS Trần Thị Châu

- Văn phòng: Tầng 3 - Khu nhà A1

2. Khoa Lí luận chính trị

-Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Phương

- Văn phòng: Tầng 4 - Khu nhà A1

- E-mail: khoaliluanchinhtri@cdcncp.edu.vn

3. Khoa Cơ khí

- Điện thoại: 0333.727.433

-Trưởng khoa: KS Đậu Sỹ Hùng Phó trưởng khoa: KS Nguyễn Thị Yến

- Văn phòng: Tầng 3 - Khu nhà A1

- E-mail: k_cokhi@cdcncp.edu.vn

4. Khoa Điện

- Điện thoại: 0333.727.432

- E-mail: k_dien@cdcncp.edu.vn

-Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đức Hùng Phó trưởng khoa: ThS Nguyễn Thị Liên

- Văn phòng: Tầng 3 - Khu nhà A1

5. Khoa Kinh tế

-Trưởng khoa: ThS Phan Thị Thanh Hương Phó trưởng khoa: ThS Nguyễn Thị Lan Hương

- Văn phòng: Tầng 3 - Khu nhà A1

- Điện thoại: 0333.860.087

- E-mail: k_kinhte@cdcncp.edu.vn

5.Khoa Công nghệ thông tin

-Trưởng khoa: ThS Vũ Đức Hùng Phó trưởng khoa: KS Phạm Ngọc Quang

- Văn phòng: Tầng 3 - Khu nhà A1

- Điện thoại: 0333.727.435

- E-mail: cntt@cdcncp.edu.vn

5. Khoa Cơ khí động lực

-Trưởng khoa: KS Đoàn Hữu Lương

- Văn phòng: Tầng 4 - Khu nhà A1

- E-mail: KS Đoàn Hữu Lương

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG