Thông báo lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo “Quy định về quản lý và sử dụng sổ lên lớp” của Trường

Bản Dự thảo “Quy định về quản lý và sử dụng sổ lên lớp” của Trường đăng trên trang thông tin điện tử: http://cdcncp.edu.vn/

Các ý kiến tham gia đóng góp gửi vào hòm thư điện tử  P_daotao@cdcncp.edu.vn

Thời gian đóng góp ý kiến: Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 6/6/2016.

                                                      DỰ THẢO

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỔ LÊN LỚP

    Để thuận tiện cho việc thuận lợi thực hiện nề nếp học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên, đồng thời tránh hiện tượng thất lạc sổ sách nghiệp vụ.

    Nhà trường quy định việc quản lý và sử dụng sổ lên lớp hàng ngày như sau:

    1. Sổ lên lớp hàng ngày được đặt tại thư viện trường, do phòng Đào tạo quản lý. Cán bộ quản lý có trách nhiệm mở sổ, cập nhật quá trình sử dụng sổ lên lớp hàng ngày của tất cả các lớp, khóa, hệ đào tạo trong nhà trường.

    2. Hàng ngày, theo thời khóa biểu học tập lý thuyết hoặc thực hành, lớp trưởng mượn và trả sổ lên lớp hàng ngày tại thư viện. Khi mượn sổ phải xuất trình thẻ học sinh và giao sổ ngay cho giáo viên đang lên lớp.

            - Thời gian mượn:          Buổi sáng từ 07h15’ - 07h20’   

                                                   Buổi chiều từ 13h 35’ - 13h 40’ 

            - Thời gian trả:               Buổi sáng từ 10h 45’  - 10h 55 ‘

                                                   Buổi chiều từ 16h15’ - 16h25’

    Lớp trưởng chịu trách nhiệm quản lý sổ trên đường đi, khi vắng lớp trưởng giáo viên trực tiếp mượn và trả sổ tại thư viện. Nếu lớp học kết thúc tiết cuối trước thời gian trả sổ, giáo viên giảng dạy trực tiếp trả sổ tại thư viện. Các trường hợp đặc biệt thực hiện theo sự thống nhất giữa phòng Đào tạo và giáo viên giảng dạy.

    3. Giáo viên giảng dạy có trách nhiệm quản lý sổ lên lớp hàng ngày trong tiết giảng và giờ ra chơi của tiết giảng; Khi kết thúc tiết dạy bàn giao sổ cho giáo viên dạy môn học sau tại phòng giáo viên gần nhất (không giao sổ cho lớp quản lý). Giáo viên dạy cuối buổi học chỉ giao sổ cho lớp trưởng trả theo đúng thời gian quy định.

    4. Sau khi kết thúc giờ lên lớp trong các ngày làm việc, giáo viên giảng dạy có trách nhiệm ghi chép các nội dung trong "Bảng ghi tóm tắt nội dung", ký tên và đánh dấu những HSSV vắng mặt vào trang “Theo dõi ngày học tập hàng tháng” vào sổ lên lớp của lớp theo hướng dẫn (trừ trường hợp giáo viên không giảng dạy tại trường và những trường hợp đặc biệt). Đối với các lớp học vào ngày nghỉ (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật), giáo viên giảng dạy ghi chép sổ lên lớp vào ngày làm việc trong tuần kế tiếp. Sau khi kết thúc môn học, môđun giáo viên ghi đầy đủ thông tin vào trang "Bảng ghi điểm" theo quy định.

    5. Ngoài thời gian lên lớp của giáo viên có nhu cầu sử dụng sổ lên lớp hàng ngày mượn sổ tại thư viện, thời gian mượn và trả trong ngày và không trùng với thời gian biểu của lớp học. Phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên và các khoa khi kiểm tra sổ và duyệt báo cáo phải bố trí thời gian hợp lý, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến công tác quản lý và sử dụng sổ lên lớp hàng ngày.

    6. Phòng Đào tạo và giáo viên phải ghi chép đầy đủ theo hướng dẫn sử dụng tại trang bìa sau của sổ lên lớp.

    7. Phòng Đào tạo, trưởng khoa và giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm kiểm tra sổ lên lớp để nắm hình học tập, rèn luyện của HSSV, tình hình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và tổng hợp báo cáo lãnh đạo nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định.Trường hợp viết, vẽ, sửa chữa, làm rách, mất trang hoặc mất sổ lên lớp hàng ngày, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật.

    8. Lãnh đạo nhà trường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất sổ lên lớp của các lớp để nhận xét và đánh giá tình hình ghi chép, quản lý sổ lên lớp của các bộ phận theo quy định.

    Quy định này bắt đầu thực hiện từ ngày ký. Nhà trường yêu cầu phòng Đào tạo, các khoa và toàn thể giáo viên trong trường thực hiện nghiêm chỉnh quy định này.

HIỆU TRƯỞNG

Lúc 14:50, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG