Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị về “Nội dung Quy chế đào tạo theo tín chỉ” và “Nội dung Quy định của Hội đồng khoa học”

THÔNG BÁO

     Căn cứ Nghị quyết cuộc họp cán bộ lãnh đạo của Trường ngày 29 tháng 4 năm 2016 và Kế hoạch số 235/CĐCNCP ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả về rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định của Trường;

    Phòng Đào tạo kính chuyển đến các đồng chí cán bộ phụ trách các đơn vị bản Nội dung hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Cao đẳng Công ngiệp Cẩm Phả - thực hiện từ tháng 01/2015 và Nội dung của Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả - thực hiện từ năm 2013 (nội dung văn bản gửi đính kèm theo mail; Nội dung văn bản và các biểu mẫu kèm theo có thể xem trực tiếp trên trang web của trường).

    Kính đề nghị các đồng chí trưởng, phó các phòng khoa phổ biến trong đơn vị, thảo luận và cho ý kiến sửa đổi, bổ sung...nội dung của 02 văn bản trên.

   Thời gian thực hiện từ ngày 22/6/2016 đến hết ngày 30/6/2016.    

    Ý kiến của các đơn vị, cá nhân có thể tổng hợp thành văn bản, có thể tham gia trực tiếp vào văn bản gửi về phòng Đào Tạo (Đ/c Hoàng Minh Hải), ngoài ra các ý kiến đóng góp có thể gửi vào mail của phòng Đào tạo, địa chỉ: p_daotao@cdcncp.edu.vn trước 16h30’, ngày 01/7/2016

 

    Trân trọng cám ơn các đồng chí.

 PHÒNG ĐÀO TẠO

----------

Lúc 14:48, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG