Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2012 - 2013

Nội dung Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2012 - 2013   ......vui lòng xem tại đây

(Có thể dùng chức năng phóng to, thu nhỏ ngay phía trên trình duyệt để phóng to, thu nhỏ thuận tiện tra cứu)

Nguyễn Văn Toàn

Phó Hiệu trưởng nhà trường - Thường trực Hội đồng KH&ĐT

 

Trích các mẫu biểu trong Thông báo số 879 phục vụ công tác nghiên cứu khoa học:

   Mẫu số 1: Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp trường ...xem, tải về tại đây

   Mẫu số 2: Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ...xem, tải về tại đây

   Mẫu số 3: Hợp đồng triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường ...xem, tải về tại đây

   Mẫu số 4: Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường ...xem, tải về tại đây

   Mẫu số 5: Đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ...xem, tải về tại đây

   Mẫu số 6: Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ...xem, tải về tại đây

   Mẫu số 7: Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường ...xem, tải về tại đây

   Mẫu số 8: Phiếu tổng hợp điểm nghiệm thu từ các thành viên của hội đồng ...xem, tải về tại đây

CÁC MẪU BIỂU MỚI ĐƯỢC CẬP NHẬT NGÀY 6/7/2013, các đ/c xem dưới đây:

* Nội dung Quyết định số: 362/QĐ-CĐCNCP ngày 27/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả..xem chi tiết tại đây

* Mẫu số 1: phiếu đề xuất đề tài khoa học (sáng kiến kinh nghiệm) cấp trường (khoa, phòng) ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 2: dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài khoa học (sáng kiến kinh nghiệm) cấp trường (khoa, phòng) ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 3a: tổng hợp đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (khoa, phòng) năm học 20… - 20… ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 3b: tổng hợp báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (khoa, phòng) đợt 1 (2) năm học 20… - 20… ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 4a: ý kiến của thành viên tiểu ban đối với đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (khoa, phòng) năm học 20…-20… ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 4b: ý kiến của thành viên tiểu ban đối với báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa (phòng) năm học 20…-20…  ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 4c: tổng hợp ý kiến của thành viên tiểu ban đối với đăng ký (báo cáo) đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường(khoa, phòng) năm học 20…-20…  ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 5: đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (khoa, phòng) ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 6: báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (khoa, phòng) ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 7: báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện đề tài khoa học cấp trường (khoa, phòng) ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 8: phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (khoa, phòng) ....xem, tải về tại đây

* Mẫu số 9: phiếu tổng hợp điểm đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (khoa, phòng) ....xem, tải về tại đây

Bài liên quan đến Mẫu biểu mới ngày 6/7/2013 tại đây

Lúc 15:21, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG