Phiếu thăm dò

  • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
  • Làm việc đúng chuyên ngành
  • Làm việc không đúng chuyên ngành
  • Đang tìm việc
  • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

  • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
  •  CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
  • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
  • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG