Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016 và 27 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12/1989 – 22/12/2016) tiến tới kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Công sản Việt Nam 3/2, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.

alt

Lễ trao tặng  Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

  Chi bộ Tổ chức Hành chính tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên thuộc Chi bộ

    Trong buổi lễ đồng chí Đinh Văn Lưu Bí thư chi bộ đã trao tặng Huy hiệu, tặng hoa cho đảng viên và ôn lại niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và quá trình cống hiến vì sự nghiệp quang vinh của Đảng.

    Cách đây gần 87 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại.

    Những thắng lợi có tầm vóc lịch sử của Cách mạng Việt Nam trong quá khứ và những thành tựu của công cuộc đổi mới hiện nay dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, đó là niềm tự hào của toàn dân, toàn Đảng mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc, những tình cảm tốt đẹp của đồng chí, bạn bè quốc tế.

    Nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới và tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước, trong đó nhà trường cũng chịu ảnh hưởng khó khăn về công tác tuyển sinh, đào tạo, nhưng với quyết tâm cao, sự phấn đấu nỗ lực của các tổ chức và cán bộ viên chức nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vị chính trị, duy trì ổn định việc làm, đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ viên chức; An ninh chính trị, trật tự an toàn nhà trường được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được giữ vững trong sạch, vững mạnh. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của các đồng chí trong chi bộ Tổ chức Hành chính và đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng hôm nay.

    Tấm Huy hiệu Đảng hôm nay thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đảng viên cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Đảng, dân tộc ta.

    Thay mặt Chi bộ, tôi xin chúc mừng đảng viên vinh dự được đón nhận tấm Huy hiệu Đảng cao quý nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12, hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Với những thành tích đã đạt được, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể quần chúng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức của đơn vị thi đua tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017 và các năm tiếp theo; phấn đấu duy trì đảm bảo ổn định việc làm, đời sống tinh thần, vật chất trong CBVC. Tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng hôm nay, Thay mặt Chi bộ đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

    Tập trung thực hiện các nội dung theo tinh thần “Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

    Phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái với chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.  

    Lễ trao Huy hiệu Đảng hôm nay, chúng ta luôn khắc ghi vào tâm trí của mình với sự tri ân sâu sắc công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ đồng bào, đồng chí đã tạo dựng, vun bồi cho thành quả mà hôm nay chúng ta được thừa hưởng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ vững và phát huy thành quả cách mạng đó ra sức xây dựng và bảo vệ Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam.

Lúc 09:36, Ngày 13 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG