Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

 

1.  Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Tên tiếng Anh: Mechanical Engineering Technology

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

      Người học có kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Ban hành kèm theo quyết định số 64/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/2007. Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm:

      - Kiến thức chung: Ghi nhớ nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên (Toán, lý, hóa, ngoại ngữ), tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

      - Kiến thức cơ sở ngành: Kết hợp các kiến thức nền tảng về ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: Hình học hoạ hình và vẽ kỹ thuật, công nghệ vật liệu, cơ học ứng dụng, nguyên lý máy, chi tiết máy, kỹ thuật điện – điện tử, dung sai - kỹ thuật đo, auto CAD, thuỷ lực đại cương.

      - Kiến thức chuyên ngành: Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành cơ khí chế tạo như: Máy công cụ, công nghệ chế tạo máy, công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí, công nghệ CNC, tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh, an toàn và môi trường công nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

* Kỹ năng cứng:

- Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp ráp được các sản phẩm cơ khí.

- Khai thác, vận hành, bảo trì được các thiết bị và hệ thống cơ khí.

- Tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ về cơ khí chế tạo.

- Tổ chức thực hiện các quy trình gia công, sản xuất các chi tiết máy, từ khâu chuẩn bị cho đến khâu gia công chế tạo ra thành phẩm.

- Thu thập xử lý thông tin, phân tích các yêu cầu giới hạn mục tiêu thiết kế qua các điều kiện ràng buộc. Cung cấp kỹ năng phân tích, mô tả công việc thiết kế, chế tạo hay giải quyết một nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể dựa trên các tài liệu, bản vẽ hoặc mô hình thực tế.

- Có khả năng tham gia sản xuất, kinh doanh và lập dự án sản xuất cơ khí với qui mô nhỏ, nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo.

- Phân tích và giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

* Kỹ năng mềm:

- Trình bày, diễn đạt vấn đề, giải quyết các vấn đề thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp như: Đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp

- Có tinh thần đoàn kết hợp tác trong học tập, trong các hoạt động, phương pháp làm việc ở những vai trò khác nhau trong một tập thể, phương pháp tổ chức quản lý để đạt được hiệu quả từ nhóm sinh viên với những trình độ chuyên môn, sở thích, hoàn cảnh sống khác nhau.

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ dịch thuật được một số tài liệu kỹ thuật và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh cơ bản; Ứng dụng được phần mềm tin học văn phòng và khai thác, sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ trong công việc;

5. Yêu cầu về thái độ:

      - Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

      - Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động tốt, tôn trọng nội quy của cơ quan và doanh nghiệp.

      - Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khoẻ để đảm bảo công việc.

      - Ý thức cộng đồng trách nhiệm công dân và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

      - Có tinh thần sáng tạo, cải tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

      - Đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo các chi tiết máy, lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị và hệ thống cơ khí trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

      - Làm việc trong phòng kỹ thuật, phòng thiết kế, phòng công nghệ, phòng cơ điện, xưởng cơ khí của các khu công nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp, các trung tâm nghiên cứu thuộc chuyên ngành cơ khí;

      - Giảng dạy các môn học thuộc ngành cơ khí trong các cơ sở dạy nghề và trong các trường phổ thông;

      - Đảm nhận vai trò kỹ thuật viên các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

      - Tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn (liên thông lên Đại học)

      - Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề để hòa nhập vào thực tiễn sản xuất và tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nghề và xã hội.

8. Các chương trình, tài liệu tham khảo:

      Tài liệu tham khảo để xây dựng chuẩn đầu ra của ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí:

- Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

      Tài liệu tham khảo để giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên:

- Sách, giáo trình về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; giáo dục thể chất, An ninh- quốc phòng; Tin học, Ngoại ngữ...

- Sách, giáo trình, bài giảng, các tài liệu về cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

HIỆU TRƯỞNG

 

Lúc 17:03, Ngày 27 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG