Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ Hàn

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Công nghệ hàn

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Mã ngành:               42510211

4. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT.

5. Thời gian đào tạo: 2 năm (học sinh tốt nghiệp THCS học 3 năm)

6. Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

      Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ Hàn (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 6  năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhằm đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Hàn có trình độ và khả năng làm việc, học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

      Chương trình bao gồm những nội dung về kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, thực tập chuyên ngành. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

      Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên công nghệ Hàn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ độc lập tại tổ, nhóm sản xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế tạo, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ khí. Có thể học tập, phát triển lên ở các trình độ, bậc học cao hơn.

7. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

      Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng:

a. Về kiến thức:

      - Người học có kiến thức cơ bản về chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục pháp luật và an ninh Quốc phòng...

      - Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: Hình hoạ - vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, nguyên lý- chi tiết máy, vật liệu cơ khí, điện kỹ thuật, dung sai - kỹ thuật đo, autoCAD, công nghệ kim loại, tổ chức sản xuất.

      - Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành để mô tả kết cấu các liên kết hàn, các kỹ thuật cơ bản của quá trình hàn các kết cấu bằng các công nghệ hàn khác nhau. Áp dụng những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để phân tích, xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành Hàn.

b. Về kỹ năng:

      - Vận hành, sử dụng được các trang thiết bị của ngành Hàn (hàn điện hồ quang, hàn khí, hàn khí bảo vệ…).

      - Thiết kế được quy trình chế tạo các kết cấu, sản phẩm hàn thông dụng.

      - Hàn được các liên kết hàn cơ bản bằng thép, bằng các phương pháp hàn khác nhau đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

      - Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ hàn.

      - Tổ chức, lập kế hoạch, quản lý được quá trình sản xuất ở một tổ, nhóm sản xuất; là cầu nối trung gian tin cậy giữa kỹ sư và công nhân, giữa lãnh đạo và công nhân trong nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực hàn.

c. Về thái độ:

      - Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khoẻ để đảm bảo công việc.

      - Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động tốt, tôn trọng nội quy của cơ quan và doanh nghiệp.

      - Ý thức cộng đồng trách nhiệm công dân và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

      - Có tinh thần sáng tạo, cải tiến, áp dụng công nghệ hàn mới vào sản xuất, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

d. Ngoại ngữ:

      Có kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh nhất định trong giao tiếp, dùng để tra cứu tài liệu liên quan đến chuyên ngành.

e. Tin học:

      Sử dụng được phần mềm trong công tác soạn thảo văn bản, sử dụng  phần mềm chuyên ngành AutoCAD trong thiết kế.

f. Năng lực hành vi khác:

      Có khả năng tư duy, sáng tạo trong công việc, thu thập và xử lý tình huống thông tin giải quyết vấn đề có liên quan đến công việc chuyên môn, có kỹ năng giao tiếp và thực hiện các công việc tổ nhóm cùng các đồng nghiệp, có khả năng phát triển trong khởi tạo doanh nghiệp.

HIỆU TRƯỞNG

Lúc 17:02, Ngày 27 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG