Chuẩn đầu ra Ngành Bảo trì và sửa chữa Ô tô

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA ÔTÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1. Tên ngành đào tạo: Bảo trì và sửa chữa ôtô

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Mã ngành: 42510215

4. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT.

5. Thời gian đào tạo: 2 năm (học sinh tốt nghiệp THCS học 3 năm)

6. Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

      Theo chương trình khung hệ trung cấp chuyên nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 6  năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô có trình độ và khả năng làm việc, học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

     Chương trình bao gồm những nội dung về kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, thực tập chuyên ngành. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

      Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên Bảo trì và sửa chữa ô tô, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ độc lập tại tổ, nhóm sản xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế tạo, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ khí. Có thể học tập, phát triển lên ở các trình độ, bậc học cao hơn.

7. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

a.  Yêu cầu về kiến thức:

      - Kiến thức chung: Người học có kiến thức cơ bản về chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục pháp luật và an ninh Quốc phòng...

      - Kiến thức cơ sở ngành: Hình họa và vẽ kỹ thuật, cơ học, nguyên lý máy, chi tiết máy, kỹ thuật điện – điện tử, dung sai - kỹ thuật đo,...

      - Kiến thức chuyên ngành:

         + Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại động cơ đốt trong hiện đang được sử dụng trên xe ô tô, kết cấu và hoạt động của xe ô tô và các hệ thống trên xe ô tô, cũng như kiến thức về an toàn trong nghề nghiệp.

         + Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên ngành đã học để xác định các nguyên nhân hư hỏng, phân tích và đưa ra phương pháp kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, lắp ráp ô tô.

      - Về kiến thức bổ trợ

         + Ngoại ngữ: Trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thông thường.

         + Tin học: Biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, biết sử dụng và khai thác một số phần mền ứng dụng, dịch vụ của Internet.

b.  Yêu cầu về kỹ năng:

* Kỹ năng cứng:

      - Lập kế hoạch, kiểm tra, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn, tiến hành các bước cần thiết để thực hiện một công việc trong nội dung bảo trì và sửa chữa ô tô.

      - Giám sát kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật, thông số sửa chữa, lắp ráp.

      - Thực hiện được các công việc trong công nghệ lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ô tô.

      - Sử dụng, vận hành thành thạo và an toàn các trang thiết bị đo kiểm trong chuyên ngành ô tô.

      - Có khả năng tổ chức và quản lý sản xuất trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa ô tô.

      - Có khả năng làm việc độc lập ở vị trí kỹ thuật viên trong phân xưởng, trạm bảo dưỡng, sửa chữa  ô tô hoặc ở đội thi công cơ giới.

* Kỹ năng mềm:

      - Đạt được những kỹ năng về diễn đạt, trình bày các vấn đề thông qua các bài kiểm tra.

      - Có khả năng nghiên cứu cải tiến, phát triển trang thiết bị kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới.

      - Có tinh thần đoàn kết hợp tác trong học tập, trong các hoạt động, phương pháp làm việc nhóm.

c. Yêu cầu về thái độ và hành vi:

      - Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khoẻ để đảm bảo công việc.

      - Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan và doanh nghiệp.

      - Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

      - Có tinh thần sáng tạo, cải tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

HIỆU TRƯỞNG

 

Lúc 17:00, Ngày 27 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG