Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐCNCP  ngày 31 tháng 12  năm  2010  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

1.  Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Tiếng Anh: AUTOMOTIVE ENGINEERING TECHNOLOGY

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

      - Kiến thức chung: Người học có kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Ban hành kèm theo quyết định số 64/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm: Các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chớ Minh, kiến thức cơ bản trong lĩnh vực giáo dục thể chất, an ninh Quốc phòng. Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên (Toán, lý, hóa, ngoại ngữ), tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

      - Kiến thức cơ sở ngành: Kết hợp kiến thức nền tảng về ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Hình họa và vẽ kỹ thuật, công nghệ vật liệu, cơ học ứng dụng, nguyên lý máy, chi tiết máy, kỹ thuật điện – điện tử, dung sai - kỹ thuật đo, auto CAD, thuỷ lực đại cương.

      - Kiến thức chuyên ngành: Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: Động cơ đốt trong, lý thuyết ô tô, công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ôt ô, tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh, an toàn và môi trường công nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

* Kỹ năng cứng:

      + Lập được các quy trình công nghệ bảo dưỡng sửa chữa tổng thành động cơ ôtô,  điện ôtô, gầm bệ ôtô và xe máy.

      + Khai thác, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được các thiết bị Nâng hạ, thiết bị kiểm định và thiết bị thí nghiệm ôtô xe máy trong ngành công nghệ kỹ thuật ôtô.

      + Lắp ráp được các trạm bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô xe máy.

      + Xây dựng được kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất và tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất các trang thiết bị công nghệ ôtô và một số các hoạt động kỹ thuật liên quan.

      + Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp ráp được 1 số các sản phẩm cơ khí ô tô.

      + Tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ về cơ khí sửa chữa ôtô.

      + Sinh viên có khả năng thu thập xử lý thông tin, phân tích các yêu cầu giới hạn mục tiêu thiết kế qua các điều kiện ràng buộc. Cung cấp kỹ năng phân tích, mô tả công việc thiết kế, chế tạo hay giải quyết một nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể dựa trên các tài liệu, bản vẽ hoặc mô hình thực tế.

      + Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô.

* Kỹ năng mềm:

      - Trình bày, diễn đạt, giải quyết được các vấn đề thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp như: Đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

      - Có tinh thần đoàn kết hợp tác trong học tập, trong các hoạt động, phương pháp làm việc ở những vai trò khác nhau trong một tập thể, phương pháp tổ chức quản lý để đạt được hiệu quả từ nhóm sinh viên với những trình độ chuyên môn, sở thích, hoàn cảnh sống khác nhau.

      - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ dịch thuật được một số tài liệu kỹ thuật và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh cơ bản; Ứng dụng được phần mềm tin học văn phòng và khai thác, sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ trong công việc;

5. Yêu cầu về thái độ:

      - Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khoẻ để đảm bảo công việc.

      - Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan và doanh nghiệp.

      - Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

      - Có tinh thần sáng tạo, cải tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

      - Đảm nhận các công việc sửa chữa vận hành, bảo trì bảo dưỡng về các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật ôtô, xe máy và các thiết bị động lực trong các công ty, nhà máy, các xí nghiệp.

      - Làm việc trong phòng kỹ thuật trong các công ty, nhà máy, các xí nghiệp thuộc chuyên ngành công nghệ ô tô.

      - Đảm nhận vai trò kỹ thuật viên các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghệ ô tô.

      - Giảng dạy các môn học thuộc ngành công nghệ ô tô trong các cơ sở dạy nghề và các trường phổ thông.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

      - Tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn (liên thông lên Đại học).

      - Có khả năng tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề để hòa nhập vào thực tiễn sản xuất và tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

8. Các chương trình, tài liệu tham khảo:

      Tài liệu tham khảo để xây dựng chuẩn đầu ra của ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô:

           - Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô.

      Tài liệu tham khảo để giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên:

         - Sách, giáo trình về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; giáo dục thể chất, An ninh- quốc phòng; Tin học, Ngoại ngữ...

          - Sách, giáo trình, bài giảng, các tài liệu về cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô.

HIỆU TRƯỞNG

Lúc 16:56, Ngày 27 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG